Personer A-Å

August H. Andersen 
Viceinspektør på Rødovre Skole 1955

C. Andersen

Margrethe Andersen
Kredsmedlem i DLF 1955

Jørgen BeckJørgen Beck – Lærer
Sløjdlærereksamen 1959 fra DS, redaktør af Dansk Skolesløjd 1971-78
Kasserer for HKL´s bestyrelse 1953
Forretningsfører og næstformand i HKL´s bestyrelse 1954.
Forretningsfører for kolonierne 1955.
Forretningsfører i 1958
Næstformand 1963

 

Henrik Beckmann

Michael Berkowitz – Skoleinspektør

Lotte Beyer – Sekretær

Mads Binneballe

 

Niels Jørgen BisgaardB05793; Niels Jørgen Bisgaard
Født 22. januar 1932 i Herning.
Han blev i 1950 student fra Esbjerg Statsskole, hvorefter han i 1953 tog lærereksamen på Forsøgsseminariet på Emdrupborg med psykologi som speciale. I 1956-1963 blev han cand.psych. og i 1960-61 tog han årskursus på Danmarks Lærerhøjskole i familiekundskab. I 1954 blev han ansat i Københavns skolevæsen og det første år i Skolepsykologisk kontors observationskoloni ”Ellebo” ved Køge. I 1956-63 var han ansat på Hyltebjerg Skole i Vanløse og fra 1957-62 underviste han på aftenskole i samtalekredse i psykologi og opdragelsesspørgsmål i dansk for læsesvage. I 1963-67 tog han til Esbjergs skolevæsen, hvor han var ansat som ledende skolepsykolog. I 1967-73 blev han rektor på Tårnby Børnehaveseminarium og fra den 1. august 1973 var han ansat i Herlevs skolevæsen, hvor han blev skoledirektør. Han har været redaktionsmedlem af tidskriftet ”Skolepsykologi”, og medlem af en lang række arbejdsgrupper med opgaver som ”samarbejdet mellem skole og hjem”, og i ”Familiekundskab” samt i ” De audiovisuelle hjælpemidler”, ”Folkeskolens og særforsorgens foranstaltninger for de handicappede” samt i ”Børn og Kultur”. Gennem skribent- og foredragsvirksomhed har han deltaget i den offentlige debat om skole- og uddannelsesspørgsmål.

Han var med i branchesikkerhedsrådet, i bestyrelsen for skoledirektørernes samråd – fra 1982 formand. Har skrevet: ”Pædagogiske realisme” (1971), ”Psykologisk iagttagelse af børn i børnehaver og skoler” (sammen med Martin Strømnes) (1975), ”Iagttagelse – psykologisk og pædagogisk” (1981).

Skoledirektør i Herlev 1973. Han fik sat feriekolonierne på dagsordenen og fik forhandlet med Herlev Kommune om at den overtog driften af feriekolonierne. Han udarbejdet en ”Hvidbog” om bygningsmangler og tiltrængte forbedringer på kolonierne, hvilket også var med til at gøre forholdene bedre på de tre kolonier.

Inge Bredal

Lisbeth Bøtcher
HLF´s styrelsesmedlem 2015

Anders BondoAnders Bondo Christensen

Formand for Danmarks Lærerforening (DLF) samt Formand for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)
Født 16. marts 1949 i Ans.
Han blev uddannet på Skårup Seminarium i 1982 og har arbejdet som lærer i Nordborg og Sundeved Kommune fra 1982-2002. Han var fra 1985 medlem af bestyrelsen og fra 1987 til 2002 formand for Sønderborg Lærerforening. Blev i 2002 formand for Danmarks Lærerforening. Han havde siddet i DLF’s hovedstyrelse siden 1996. I 2007 blev han formand for KTO. Derudover er han formand for Lærernes Centralorganisation og FTF-K. Han er endvidere bestyrelsesformand for Lån & Spar Bank samt Lærernes Pension.

Poul Frede Christensen – Overlærer

Helge Christensen – Lærer

Knud Christoffersen – Skoleinspektør
Født 4. april 1941 i København.
Han blev i 1960 student fra Schneekloths Gymnasium, og fik i 1965 lærereksamen fra Jonstrup Seminarium. I 1965 blev han ansat ved Herlev skolevæsen på Herlev Skole. I 1980-88 blev han viceskoleinspektør på Engskolen. Den 1. januar 1989 skoleinspektør samme sted. I perioden 1971-76 var han lærerrådsformand på Herlev Skole. I 1978-80 var han fælleslærerrådsformand. I 1965-68 var han medlem af bestyrelsen for Herlev Idrætsforenings badminton-afdeling, og i perioden 1969-73 var han hovedkasserer i Herlev Idrætsforening.

Hans Birkeholm-Clausen

Carl Erik Creutzberg

B04104; Peter DamløvCarl Christian Krogmann Clausen
Skoleinspektør
Født 29. juni 1923 i Æreskøbing.
Han fik i 1945 lærereksamen fra Skaarup Seminarium. Den 1. august 1948 ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev Skole, hvor han i 1958 var viceskoleinspektør og fra 1. juni 1966 skoleinspektør. Han udarbejdede regnebogssystem i 1958, og skrev et stort antal lærerbøger i regning og matematik sammen med seminarielærer C. E. Jensen

 

 

Peter Rikard Nikolaj Damløv – SkoleinspektørB09400; Poul Dresting
Født 26. november 1904 København
Medlem af Herlev Kommunalbestyrelse fra 1. april 1958 til 31. marts 1962 (medlem af Socialdemokraterne). I 1926 tog han lærereksamen på KFUM´s Seminarium på Frederiksberg. Den 30. april 1930 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev Skole og fra 1947 blev han viceskoleinspektør. I 1955 blev han skoleinspektør på Elverhøjens Skole og den 31. juli 1972 tog han sin afsked. Han var initiativtageren til opstart af skolerejser (1932) og feriekolonier samt til Herlev Børnehaveforening, der i årene 1942-48 drev børnehaven Snehvide. Han var formand for Socialdemokratiet i Herlev og for lærerforeningen på Herlev Skole. I perioden 1946-53 var han formand for Herlev Kommunelærerforening og for Fælleslærerrådet. I 1937-45 medlem af Herlev Sogns Menighedsråd.

Fru Bodil Dresting
Suppleant til bestyrelsen 1955
Suppleant til bestyrelsen 1956 


Poul Peder Dresting – SkoledirektørPoul Dresting
Født 19. februar 1909 i Østrup By.
Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse fra 1. april 1958 til 9. april 1966 (medlem for de konservative). I 1926 fik han præliminæreksamen og arbejdede også som landbrugsmedhjælper. I 1932 tog han lærereksamen ved Jonstrup Statsseminarium og senere ansat i Ballerup private Realskole. I 1935 blev han vikar ved Roskildes og Gentoftes skolevæsener og i 1936 ansat ved Frederiksbergs skolevæsen. Den 1. maj 1954 blev han skoleinspektør på Herlev Skole og fra 1. juli 1954 til 31. marts 1955 fungerede han yderligere som skoleinspektør på Elverhøjens Skole. Den 1. februar 1966 blev han Herlev Kommunes første skoledirektør indtil d. 31 juli 1973, hvor han tog sin afsked. Han var i 1950-54 formand for Frederiksberg Kommunelærerforening og Fælleslærerråd. Han skrev i 1946, ”Lærebog i samfundslære” og i 1961 ”Erindringsliste for skoleledere”. I 1973 blev han Ridder af Dannebrog.

Rikke Enemark
HLFs næstformand 2015

Anne Eskildesen
HLFs kassérer 2015

Jørgen Eskildsen
Skoleleder på Gl. Hjortespring Skole 1978
Gudmund Theodor Frølich – SkoleinspektørGudmund Frølich
Født 22. september 1906 i Knudshoved ved Vordingborg.
Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse fra d. 1. april 1954 til 31. marts 1958 (medlem for Retsforbundet). Han var formand for Teknisk Udvalg. I 1928 tog han lærereksamen ved Vordingborg Seminarium. Den 1. april 1931 kom han til Herlevs skolevæsen, hvor han blev ansat på Herlev Skole som sløjdlærer og hvor han i 1955 blev viceskoleinspektør. I 1958-73 blev han skoleinspektør på Borgerdigeskolen. Den 31. december 1973 tog han sin afsked. Han underviste ved aftenskolen og blev formand for fælleslærerrådet. Fra d. 1. september 1932 til 31. juli 1948 var han bibliotekar og leder af Herlev-Hjortespring Bibliotek. I perioden 1931-39 var han formand for Herlev Tennisklub. I 1956 havde han 25 års jubilæum som skolelærer. Han hed også Hansen til efternavn, men brugte kun Frølich.

Jens Førbye – Købmand

Jenny Førbye
Jens Førbyes hustru

Sv. Færgemann
Regnelærer 1957

Poul Giøl – Skolelærer
Født 1805, skolelærer i Herlev i 1829.

Guttemusikerne – Spillede til høstfesterne

Gørlev

Oluf Aksel Hammer – Bogtrykker
Født 26. juli 1912 i København.
Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse den 1. januar 1982 – (Herlev-Listen). Han var i 1926 i lære som typograf. I 1932 tog han på valsen i Tyskland. I perioden 1951-77 havde han selvstændigt trykkerivirksomhed på Herlev Hovedgade 186. I perioden 1951-57 var han formand for forældre- og lærerforeningen ved Herlev Skole. Han blev i 1970 medstifter af Herlev Miljøforening, og formand i 1973-75 og i 1977-83 medlem af kollektiv ledelse. Han var medstifter af Herlev Børnefilmklub.

Børge Hansen – Skoleinspektør
Født 15. august 1910 i Randers.
Han fik i 1931 lærereksamen fra Gjedved Seminarium. I 1933 ansat ved Kastrup skole og i 1956 viceskoleinspektør Korsvejens Skole. Den 1. august 1960 ansat ved Herlevs skolevæsen. Fra 1964 var han skoleinspektør på Tvedvangskolen. Han tog sin afsked d. 31. august 1977.

Claudius Hansen

Edit Hansen
Født 30. juni 1907 i Ballerup.
Hun var formand for kvindeudvalget i Socialdemokratiet i Herlev og formand for Forældre- og Lærerforeningen ved Elvehøjen Skole.

Gunner Hansen

Henrik Hansen

B08002; Kjeld Hansen

Kjeld Hansen – Borgmester
Født 15. juni 1951 i Faxe.
Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse fra 1. januar 1986 (for Socialdemokratiet). Han blev i 1971 student fra Næstved Gymnasium og i 1975 akademiingeniør. I 1976-82 var han ansat i Hovedstadsrådets miljøafdeling. I 1975 blev han medlem af afdelingsbestyrelsen for Ll. Birkholm I og II og fra 1982 formand. I 1984-87 blev han medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Herlev. Fra 1982 formand for bestyrelsen Hjortespringkollegiet og Herlevkollegiet og medstifter af og formand for den selvejende institution, fritids- og ungdomsklubben ”Lille Birkholm”. I 1979 var han medlem af bestyrelsen for Herlev almennyttige Boligselskab. I 1996-2011 var han borgmester i Herlev.

Poul HansenPoul Hansen
Lærer i 1956 

 

 

 

 

Knud Harder
1956 Kasserer i HLF, styrelsesmedlem 1965.
Formand for Herlev Kunstforening 1971-74.

 

 

Birthe Haubirk – SkoleinspektørB02900 ; Birthe HaubirkFødt 31. januar 1931
Hun blev i 1950 student Nørre Gymnasium og i 1952 tog hun lærereksamen fra Zahles seminarium. I 1953 blev hun ansat på Katrinedalsskolen og i 1957 på Gymnastikinstituttet. I 1973 blev hun skoleinspektør på Køllegårdskolen. Og hun var i bestyrelsen for Københavns Lærerforening og fælleslærerådet samt været medlem af bestyrelsen for Pædagogisk Selskab.

 
 
 
 
 

Birgit Henriksen

 
Jørgen HinrichsenJørgen Hinrichsen
Kasserer 1965

 

 

 

 

Christian Holm – Skolechef i Herlev Kommune

Elias Holmstrøm
Han var enelærer på Herlev Skole i årene 1808-1820. Ved en visitation i 1809 skrev provst Eiler Hammond i visitationsprotokollen: ”Skoleholder Holmstrøm ustuderet. 68 børn i Skole. Herlev Skole hører til Amtets middelmaadige”, og videre i protokollen september 1811: ” Kun 8 smaa Børn i Skole. Mulkter virker intet – og baa Taarn kan ikke rumme alle Sognets Skoler”. Bedre blev skolegangen ikke af, at Holmstrøm i januar 1815 – ”Af lutter Sparsommelighed over Brændsel, som Skolen ikke har Mangel paa, havde Skoleholderen faaet i Sinde at afsige Børnene. – Jeg lod ham vide, at slig Sparsommelighed var ilde betænkt, og at sligt ikke måtte ske oftere”. Han blev separeret fra sin hustru og han endte sine dage som indsidder hos husmand Niels Rasmussen og dennes familie. Elias Holmstrøm blev ernæret af Sognet, idet han som førhen havde været skolelærer. Af sognet fik han også udbetalt lidt pension.

Sinne Hors –  Skolelærer på Dyrholmskolen

Heinrich Georg Horst
Enelærer ved Herlev Skole 1847-87. Om ham skrev biskop Mynster i visitationsprotokollen: ” Seminarist fra Jonstrup, tilforn ved Seminariet, er duelig, flittig, men forvilde sig ved Katechisationen, formedelst for meget Liv”. Han var i 1858-1879 brevsamler (postbud) i Herlev.

Ipsen
Bestyrelsesmedlem af HKL´s bestyrelse 1953.

Kirsten Jacobsen
Religionslærer i 1957.

Annie Jensen – SkoleinspektørB08431; Annie Jensen
Født 3. april 1942.
Hun blev i 1960 student fra Rysensteen Gymnasium. Den 1. august 1967 blev hun ansat ved Herlevs skolevæsen på Engskolen. Og fra d. 1. august 1987 udnævnt til skoleinspektør på Herlev skole. Hun var i årene 1986-87 fælleslærerådsformand.

 

 

Christian Jensen
Han var enelærer ved Herlev skole 1820-27, men havde problemer med at få børnene til at møde i skole. I 1922 skrev provst Jens Winther Bentzon i visitationsprotokollen ” Jeg burde være blevet hjemme, thi intet Barn var i Skolen, undtagen Skoleholderens, som laa i Vuggen og til hvis Daab Faderen skulle ud at bede Faddere, hvilket han undskyldte ikke forud havde ladet mig vide. Jeg tog imod Undskyldningen, endskjønt han burde havde ladet mig det vide, at jeg kunde have sparet mine gamle Ben den lange Vej frem og tilbage —. I Journalen skrev jeg, at Dagen ikke var Skoledag for de mindste Børn, og at de ældre, hvor ellers et Par plejer at indfinde sig, kunde til Dels undskylde sig med markarbejde”.

 

Elna Krogh Jensen – Skolelærerinde 1956Elna Krogh Jensen
Født 19. okt. 1922, i Fabjerg sogn, Ringkøbing amt.
Hun var dimittend fra Nr. Nissum Seminarium og var lærer i Ålborg. Hun var lærer i dansk og naturhistorie.
Krogh Jensen var en rigtig god lærer. Der var altid ro i klassen, når Krogh Jensen underviste og formastede bare een af eleverne sig til at forsøge sig med lidt sjov, blev det straks standset af Krogh Jensens myndige blik. Eftersidning blev kun yderst sjældent anvendt, det var helt overflødigt. Elna Krogh Jensen døde i Herlev 1999 og er begravet fra Birkholm Kirke.

Karen Jenny Jensen – SkoleinspektørKaren Jensen
Født 28. december 1894 i Tvindelstrup.
Hun fik i 1916 lærereksamen på Femmers Kvindeseminarium. Blev lærer i Aarestrup på Samsø og i Thorslunde. Fra d. 1. maj 1920 ansat i Herlevs skolevæsen på Herlev skole, hvor hun blev Herlevs første kvindelige lærerinde. Den 1. august 1948 blev hun viceskoleinspektør på Engskolen, der dengang var en nyoprettet filialskole til Herlev Skole. Fra d. 11. august 1957 blev hun skoleinspektør på Engskolen.

Jørgen Jensen
Formand for DLF 1963

Martin P. Jensen – Enelærer
Han var medlem af Gladsaxe-Herløv Sogneråd 1904-1909. Han fik sin lærereksamen fra Vesterbros Seminarium. Han var i perioden 1892-1906 enelærer på Hjortespring skole, og i perioden 1906-10 enelærer på Herlev Skole. Det første år i Hjortespring måtte han undervise på Kildegård, mens den gamle skole blev revet ned og en ny bygning opført. 1896 startede han aftenskole for den konfirmerede ungdom og en vinters arbejde honoreredes med 20 kr. fra sognerådet og 8 kr. fra skolerådet. Det menes at skolens bogsamling, som senere dannede grundlag for Herløv-Hjortespring biblioteksforenings bogsamling, blev startet af M.P. Jensen. I 1906 blev han overflyttet som enelærer til den nye Herlev Skole, som netop blevet taget i brug dette år.

 

Per Carstens Jensen – SkoleinspektørB09135 ; Per Carstens Jensen
Født 17. februar 1944.
Han blev i 1962 student fra Gammel Hellerup Gymnasium. Han fik i 1969 lærereksamen hos Københavns Dag-og Aftenseminarium. I 1965 var han årsvikar ved Herlevs skolevæsen og fra 1. august 1969 blev han fast ansat ved Herlevs skolevæsen på Engskolen. I 1973 blev han viceskoleinspektør, og i 1973-75 blev han konstitueret skoleinspektør. Den 3. december 1979 blev han skoleinspektør på Dyrholmskolen, mens han i tidsrummet 1972-1974 fungerede som lærerrådsformand på Engskolen.

Seyr Jensen
Kredsmedlem i DLF 1955.

Else Jespersen

Bent Bonnen Jørgensen
Overlærer

Dorte Jørgensen
Konsulent på Børne- og Kulturforvaltningen 2007

 

Tage Jørgensen – SkoleinspektørTage Jørgensen
Født 7. oktober 1926 i Vester Tørslev.
Han fik i 1948 lærereksamen fra Gjedved Seminarium. Den 1. august 1950 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev skole. I 1961 blev han viceskoleinspektør på Engskolen og d. 1. oktober 1965 fik han posten som skoleinspektør på Hjortespring Skole. Den 1. februar 1972 blev han skoleinspektør på Hjortespring Skole efter at havde været væk en periode. Han var i årene 1954-63 formand for Herlev Kommunelærerforening og i årene 1957-61 var han lærerrådsformand på Engskolen. I årene 1961-64 var han formand for Danmarks Lærerforenings amtskredsbestyrelse for Københavns Amt samt Københavns omegnslærerkredses samarbejdsudvalg.
Formand for HKL´s bestyrelse 1953 i Herlev.
Formand for DLF´s bestyrelse 1955-59.
Valgt til forretningsudvalget i amtskredsstyrelsen 1960.
Valgt til formand for Samarbejdsudvalget, som forhandler løn og norminering 1961.

 

Whitta Jørgensen
1958 Styrelsesmedlem

 

Gunnar Benzon Knudsen – SkoleinspektørB08034; Gunnar Benzon knudsen                                     
Født i Farsø 15. april 1923.
I 1945 var han med i Den Danske Brigade i Sverige og tog i 1946 lærereksamen fra Jonstrup Seminarium. Blev ansat i 1959 ved Herlevs skolevæsen på Borgerdigeskolen. I 1964 blev han viceskoleinspektør indtil d. 1. august 1972, hvor han blev skoleinspektør på Elverhøjens Skole. Han var forretningsfører for feriekolonierne, læreråds- og fælleslærerrådsformand og formand for forsøgsledelsen samt i årene 1964-65 for Herlev Kommunelærerforening.

 

Lis Knudsen – SkoleinspektørB08164; Lis Knudsen
Født 24. maj 1932.
Hun blev i 1951 student fra N. Zahles Skole,og fik i 1954 lærereksamen fra Blågård Seminarium. Den 1. august 1960 ansat ved Herlevs skolevæsen på Borgerdigeskolen. I 1965 på Køllegårdskolen og i 1967 blev hun konsulent for hjælpeklasser ved Herlevs skolevæsen. Den 1. august 1975 fik hun stillingen som skoleinspektør ved Gammel Hjortespringskole. I 1967 blev hun medlem af specialklasseudvalget. Hun var delegeret i Pædagogisk Instituts repræsentantskab, og medarbejdende i arbejdsudvalget vedrørende læsepædagogens frilæsningsliste.                                                       

 

Niels Knudsen – Landsretssagfører
Født 20 juli 1916 i København.
Han blev medlem af Herlev Kommunalbestyrelse d. 1. april 1954 til 31. marts 1962, rådmand (for de konservative). Han blev i 1936 student fra Frederiksberg Statsskole og i 1945 cand. jur., sagførerfuldmægtig i Nykøbing S. og København, I 1949 fik landsretssagføreren selvstændig advokatvirksomhed i Herlev. I året 1969-69 var han præsident Herlev Rotary Klub.

 

Carlo Kragh – BagermesterB07585; Carlo Kragh
Født 4. februar 1902 i Århus.
Han etablerede den 16. maj 1928 ”Christiansminde Bageri og konditori” på Snehvidevej 13 (dengang Enggaardsvej), og i december 1950 flyttede han til Herlev Hovedgade 109. Han var medstifter af Herlev Tennisforening samt Herlev Handelsforening, hvor han var æresmedlem og medlem af Herlev Skyttelaug. Carlo var meget aktiv ved oprettelsen af den første private børnehave i Herlev. Han var formand i mange år for Herlev Skoles Forældre- og Lærerforening, initiativtager til byens juletræ og juleudsmykning kom også fra Carlo.

Ebbe Kjærbye

J.P. Langvad

Bent Larsen – SkolelærerBent Larsen
Født 18. februar 1953
Han er uddannet fra Blågaard Seminarium i 1973. Han blev lærer på Køllegårdsskolen i Herlev fra 1977 og valgt som tillidsmand i 1979 samt som kredsformand i 1980.
Han har været formand for Herlevs Lærerforening siden han var 27 år gammel og han er den længst siddende kredsformand i Danmarks Lærerforenings historie nogensinde. Bent forlod formandsposten i 2015.

 

 Allan Skovbo Larsen – Skolelærer 1956Allan Skovbro Larsen

 

 

 

 

 

 

 

Randi Skovbo Larsen
Bestyrelsens sekretær og bestyrelsesmedlem af HKL´s bestyrelse 1954.
Kredsmedlem i DLF 1955.

Poul Laursen

Sture Lindgren
Konsulent ved feriekolonierne fra 1973-1979.

 

Niels Juel Harald Lund – SkoleinspektørB03312; Niels Juel Lund
Født 20. juli 1905 i København.
Han var medlem af Herlev Sogneråd fra 1. april 1937 til 31. maj 1943 og igen d. 1. juni 1946 til 30. september 1952. Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse fra d. 1. oktober 1952 til 31. marts 1954 for Socialdemokratiet. Han fik i 1922 præliminæreksamen og i 1927 fik han lærereksamen fra KFUM’s Seminarium. I 1928 tog han eksamen fra Statens Gymnastikinstitut og den 5. januar 1931 blev han ansat som lærer ved Herlev Skole. I 1953 blev han viceinspektør på Elverhøjens Skole og d. 1. november 1958-72 blev han fungerende skoleinspektør på Engskolen, indtil han d. 31. juli 1972 tog sin afsked.

Jens Lunden
HLF´s formand 2015

Sture Lundgren

Ove Carl Peter Løfberg – Viceskoledirektør
Født 29. september 1934 i København.
Han var medlem af Herlev Kommunalbestyrelse 10. marts 1971 til 10. januar 1973 (for Socialdemokratiet). Han tog i 1957 lærereksamen fra KFUM’s Seminarium på Frederiksberg. Den 1. august 1957 blev han ansat ved Herlev Skolevæsen på Elverhøjens Skole. I 1967 blev han skolekonsulent for de obligatoriske fag i 8.-10. kl. og for pædagogisk udvikling. I 1970 beskikket censor i mundtlig og skriftlig dansk ved FA- og FUA-prøver. I perioden 1971-75 var han med i forsøgsledelse for samlæsning og i 3 år ledte han forsøg med ikke-kursusdelt undervisning. I 1958-67 var han medlem af bestyrelsen for Herlev Kommunelærerforening.

Poul Valdemar Madsen – Skoleinspektør
Født 1. oktober 1921 i Rudkøbing.
Han døde 29. august 1988. I 1944 tog han lærereksamen fra Skaarup Seminarium. Den 1. januar 1946 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev Skole. I 1953 blev han forretningsfører i HKL´s bestyrelse og i 1955 kredsmedlem i DLF. I 1965 blev han viceskoleinspektør på Engskolen og d. 1. august 1972 skoleinspektør på Engskolen. I en årrække forstander for Herlev Aftenskole og fra 1968 i adskillige år stået for tilrettelæggelsen af skolernes idrætsdag. I perioden 1965-69 blev han sognefoged i Østre distrikt.

Svend Madsen

Haff Mortensen
Bestyrelsesmedlem i HKL´s bestyrelse 1953
Bestyrelsesmedlem i HKL´s bestyrelse 1954

Thue Møller
Historisk foredragsholder fra Gyldendal

Carl Marius Nielsen

Nielsen
Lektor fra Næseodden.

 

Niels Christian Nielsen – Stadsskoleinspektør 1953B04063; Niels Christian Nielsen
Født 16. september 1896 i Gerning ved Bjerringbro.
Tog i 1917 lærereksamen fra Silkeborg Seminarium. Den 1. oktober 1922 ansat ved Herlevs skolevæsen, og enelærer på Hjortespring Skole. I 1929 var han førsteskolelærer og blev i 1953 skoleinspektør. I 1954 var han sekretær for skolekommissionen og i 1961 stadsskoleinspektør. I perioden 1922-53 var han kirkesanger ved Herlev Kirke, og tog i 1924 initiativet til Hjortespring Borger- og Grundejerforening. I perioden 1929-64 var han formand og foregangsmand på aften- og aftenhøjskolens område og meget aktiv ved oprettelsen af biblioteksvæsenet i kommunen. Startede Hjortespring Skoles lejrskole. I 1963-64 blev han præsident for Herlev Rotary Klub og i 1966 blev han Ridder af Dannebrog. Den 31. januar 1966 tog han sin afsked efter 43 år som lærer.

Leif Otto Sinius Nielsen – Fysioterapeutstuderende.
Født 4. februar 1951 på Frederiksberg.
Han tog i 1968 sin realeksamen og blev derefter handelslærer. I perioden 1983-87 var han elev på Kolding Højskole samt HF-studerende. I 1987 studerede han på Skolen for Fysioterapeuter i København. Den 1. august 1986 blev han medlem af Hjortespring Lokaludvalg.

Torben Nielsen
HLF´s styrelsesmedlem 2015

Flemming Christian Olsen
Født 19. marts 1953.
Han var ansat ved Herlev Skole i perioden 1978-1988. Han var leder af feriekolonierne i perioden 1979-1984 og senere blev han Herlevs Børne- og Kulturdirektør.

Gunda Juul-Olsen

Jørgen Olsen
Bestyrelsesmedlem 1955
Bestyrelsesmedlem 1956

Preben Juel-Olsen – SkoleinspektørPreben Juel-Olsen
Født 30. oktober 1928.
Han blev 84 år gammel og døde 20. juni 2013.
Han var en stor skikkelse i Herlevs skolevæsen, som han kom til i 1953. Først til Herlev Skole, som nu er bygget om til ældreboliger og siden blev han skoleinspektør på Hjortespring Skole, nu Kildegaardskolen Vest, da den flyttede til bygningerne i Dildhaven.
Han var HLF´s formand 1965-69.

Ulla Marie Schultz Olsen – Skoleinspektør
Født 27. april 1927.
Hun blev i 1947 student fra Ingrid Jespersens Skole. I 1952 fik hun lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Den 1. august 1952 blev hun ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev Skole og den 1. august 1954 på Elverhøjens Skole. I 1956 blev hun viceskoleinspektør og den 1. november 1981 blev hun skoleinspektør.

Mette Palsbo

Helle Pedersen
Souschef og pædagogisk leder på Gl. Hjortespring Skole 2014.

Ellen Pedersen
Bestyrelsesmedlem i DLF 1956 (valgt 9.12.54)

Jørgen Hageman Pedersen – SkoleinspektørB02887; Jørgen Hageman Petersen
Født 20. oktober 1937.
Han fik i 1960 realeksamen fra Frederiksberg Seminarium.
Den 1. august 1960 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Tvedvangskolen. I 1972 blev han viceskoleinspektør på Borgerdigeskolen og fra den 1. januar 1974 var han skoleinspektør.

 

 

 

Karl Christian Petersen – SkoleinspektørKarl Christian Petersen f. 1914
Født 22.juli 1914 i Holstebro.
Han fik i 1931 realeksamen og i 1937 fik han lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium. Den 1. august 1952 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Herlev Skole. I 1957 blev han viceskoleinspektør på Engskolen og d. 1. juli 1961 blev han skoleinspektør på Dyrholmskolen. Den 30. november 1979 tog han sin afsked. Han var i årene 1953-61 formand for fælleslærerrådet.

Kurt Petersen
1957 Valgt som medlem i skolekommissionsmøderne.

Poul Petersen
1958 Kasserer i HKL´s bestyrelse 1958

 

Thomas Gyldal PetersenDSC_0008; Thomas Gyldal Petersen
Borgmester i Herlev 2011-
Valgt for Socialdemokratiet
Født 1. august 1975 i Herlev.
Han er opvokset i Herlev, gik på Hjortespring Skole (1981-1991), blev student fra Herlev Gymnasium (1994) og cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. I studietiden var han ansat i Dansk Industri, Udenrigsministeriet og den socialdemokratiske folketingsgruppe. Efter endt uddannelse ansat i den socialdemokratiske folketingsgruppe (2003-2006), erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri (2006-2008) og politisk konsulent i Dansk Metal (2008-2011).
Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Herlev ved kommunalvalget i 1997 og blev borgmester 2011. Genvalgt ved kommunalvalget i november 2013, hvor Socialdemokratiet i Herlev opnåede valgets bedste resultat med 58,7 procent af stemmerne. Han fik personligt 35 procent af alle afgivne stemmer, hvilket ligeledes var valgets bedste personlige resultat for alle kommuner.
Øvrige tillidshverv:
Formand i >’s bestyrelse, pr. 15. januar 2014
Medlem af KL’s Løn- og personaleudvalg,
Medlem af Vestforbrændingens bestyrelse
Næstformand i PenSam’s bestyrelse.
Medlem af bestyrelsen på Herlev Gymnasium.
Bestyrelsesmedlem i HKL´s bestyrelse 1953.
Kredskasserer 1955.

Bjarne Hancke Rahbek – ViceskoledirektørB09337; Bjarne Hancke Rahbek
Han blev i 1955 student fra Rungsted Statsskole og tog derefter dyrlægestudiet. Den 1. november 1965 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Engskolen. I 1972 blev han viceskoleinspektør og i 1973 pædagogisk medhjælp for skoledirektøren. Den 1. august 1975 blev han igen viceskoledirektør. Han har været formand for styringsgruppen i forbindelse med faget arbejdskendskab. Fra 1968-70 var han lærerrådsformand på Engskolen og i perioden 1971-73 var han formand for fælleslærerrådet.

Leif Rygaard – HLF´s næstformand
Født 17. april 1936 i Års.
Kasserer i HKL´s bestyrelse 1954.

Helge Persson – LærerHelge Persson

 

 

 

 

 

Martin Rømer – Skolelærer                        
Født 23. maj 1950.
Han er lærer og fagforeningsmand, der fra 1984 til 1993 var formand for Danmarks Lærerforening, ligesom han en overgang var formand for hovedorganisationen.
Rømer begyndte sin fagpolitiske karriere i Århus Lærerforening og blev i 1983 formand for Danmarks Lærerforening efter et kampvalg mod den daværende næstformand. Under hans ledelse ændredes det hidtidige tjenestemandssystem, så lærerne fra 1993 blev kommunalt overenskomstansatte på en aftale, der opdelte deres arbejdstid i undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid. Et kontrolsystem som siden har været omdiskuteret.
Da Rømer i 1993 gik af som formand, blev han et halvt år senere ansat som Lærerforeningens lobbyist i Bruxelles.

Troels Raadam
Suppleant til bestyrelsen 1965

Marie Simonsen
Økonoma

Martin Simonsen
Vicevært

Holden Schmidt

Sven Albert Sommer – SkoleinspektørB03434; Svend Albert Sommer
Født 24. januar 1942
Han blev 1960 student Efterslægtselskabets Skole. I 1964 tog han lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Den 1. august 1964 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Elverhøjens Skole. Han var lærer ved Observationsklinikken og fra 1. august 1975 daglig leder af dagskoleklinikken. Den 1. september 1977 blev han skoleinspektør på Tvedvangskolen. Han var medlem af forsøgsledelsen, der vedrørende samlæsning for 8.-10. kl. og deltaget i udvalgsarbejde vedrørende observationsundervisning. I nogle år var han anmelder ved ”Læsepædagogen”.

Jette Sulsbrück

Henning Fisker Sørensen – ViceskoledirektørB02883; Henning Fisker Sørensen
Født 25. oktober 1936 i Ødum.
1. april 1970 til 28. februar 1973 medlem af Københavns Amtsråd (for de konservative). 1948 lærereksamen Th. Langs Seminarium i Silkeborg. 1948 lærer ved Den Danske Privatskole i Sydslesvig, 1949-56 Frederiksbergs skolevæsen, Sønderjyllandsskolen, 1. august 1956 Herlevs skolevæsen, Herlev Skole, 1958 viceskoleinspektør Borgerdigeskolen, 1. juni 1964 skoleinspektør Køllegårdsskolen, 1. marts 1973 Høje Taastrups skolevæsen, viceskoledirektør. 1956-59 leder af FOF. Han har skrevet ”Jorden, solen og månen” (sammen med Niels Herluf Steen) (1962). 1988 tog han sin afsked.

Hilding Sørensen
Første stifter af Herlev Lærerforening 15. april 1946.

Palle Poulsen Sørensen – Ungdomsskoleinspektør
Født 19. oktober 1934.
Han blev i 1953 student fra Haderslev Katedralskole og tog i 1955 sin lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium. Den 1. august 1957 blev han ansat ved Herlevs skolevæsen på Hjortespring Skole og i 1960 på Tvedvangskolen. I perioden 1961-66 var han leder af Herlev Kommunes aftenskole samt i perioden 1961-66 sekretær for Ungdomsnævnet. D. 1. august 1966 blev han leder af Herlev Kommunes Ungdomsskole. Den 1. maj 1969 blev han ungdomsskoleinspektør og i perioden 1959-63 var han sekretær for Danmarks Lærerforenings kreds 3. I perioden 1961-64 var han lærerrådsformand på Tvedvangskolen og medlem af fælleslærerrådets forretningsudvalg. I perioden 1962-66 var han i Herlev Kommunes børneværn, 1966-70 sekretær for ungdomsskoleudvalget, 1968-74 medlem af skolebiblioteksudvalget, 1968-74 formand for Lærernes Børnehave. 1964-68 formand for Venstre i Herlev. Startede i 1979 bladet Ungdomsskolen, hvor han i perioden 1979-81 var redaktør.

Tina Taarsted
Formand for Pædagogisk Udvalg i Danmarks Lærerforening 2006

Lars Vram – Skoleholder
Skoleholder i Herlev i 1771. Han var muligvis den første, da Herlev Skole blev befalet oprettet i 1759.

Lene West – Økonoma
(Saras barnebarn)

Ruth West – Økonoma
(Saras datter)

Sara West – Økonoma

Gunner Villumsen
Gunner Villumsen gik på ”Gamle Herlev Skole” fra 1941 til 1946, hvorefter han fortsatte i Statsgymnasiet Vester Borgerdyd for at komme i mellemskole. Han deltog på feriekolonien Hjertebjerg i 1947 og 1948.
Gunner og hans hustru fik i 1959-60 arbejde på Tvedvangskolen og Elverhøjskolen som løsvikar. Fra sommeren 1961 deltog han som leder på feriekolonien Hjertebjerg indtil 1975.

Turid Øregaard

 Jan Østberg

Margret Mowton Østergaard – SkoleinspektørMargaret Østergaard
Født d. 19. september 1919 i London, England.
Medlem af Herlev Kommunalbestyrelse 1. april 1966 til 14. februar 1973 (for de konservative). Kontoruddannet, 1943 student. 1946-59 ansat hos Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig, 1949-51 sekretær i Ungdomsringen, 1953 lærereksamen fra Tønder Statsseminarium, 16. december 1953 Herlevs skolevæsen, Herlev skole, 1. januar 1973 skoleinspektør Frederiksværks skolevæsen, Vinderrød skole, 1955-65 lærer ved FOF, Herlev-afdeling, 1962-64 leder af FOF, medlem af bestyrelsen for Herlev Kommunelærerforening, 1964-72 i hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening, 1968 medlem af kristendoms-undervisnings-kommissionen, formand for udlandsudvalget i Danmarks Lærerforening.
1958 Styrelsesmedlem
1963 Margret (Margrethe) Østergaard er kommet i hovedstyrelsens retsudvalg og pædagogiske udvalg
1965 Styrelsesmedlem

Herlev Kommune
Herlev Kommune overtog driften af feriekolonierne i 1973

Stinus-prisenStinus-prisenStinus-prisen (2)
Stinus-prisen modtages af Bent Larsen og Bjarne Berkowitch.

 

 

 

Lærerbillede fra ca. 1956

B04241;lærene 1956

Poul Hansen, Henning Fisker Sørensen, K. C. Petersen, Helge Persson, Jørgen Bech, Jørgen Hinrichsen, Preben Juel Olsen, Holger Jensen, Poul Madsen. Else Kromann Clausen, Fru Stevns, H. Michalsen, Svend Kirk, Tage Jørgensen, Gudmund Frølich, Eivind Lippert, Knud Andersen, Else Krøygård, Allan Skovbro Larsen, Helga Olsen, Poul Lauersen. Frk. Jørgensen (sundhedsplejerske), Jenny Jørgensen, Lise Steen, Anne-Lise Skov, Margaret Østergaard, Elna Krogh Jensen, Grethe Fisker Sørensen, Jytte Vodder, Inga Nemet/Stampe, Ragna Petersen, Ellen Hansen, skolebetjent Skærbye Petersen. Lula Krøger Hansen, Ellen Jørgensen, Karen Jensen, Povl Dresting, Knud Brix Petersen, Carl Johan Palsgård, Inge Petersen, Stockholm.