Hovedadministration

Stadsskoleinspektør:
Stadsskoleinspektør-embedet var leder af det samlede skolevæsen, som blev oprettet i 1961.

1961-66: Niels Christian Nielsen

Februar 1966 blev embedet omdannet til skoledirektør.

Skoledirektører:
Embedet blev oprettet i 1966 og første skoledirektør i Herlev var Poul Peder Dresting, udnævnt 1. februar 1966.

1967-72: Poul Dresting
1973-1993: Niels Jørgen Bisgaard
1993-2000: Bjarne Rahbek

Skolechef:
2000-: Christian Holm