Borgerdigeskolen – nu Lindehøjskolen

Borgerdiget 10.

Arkitekt: J.P. Wetling.

Udgør sammen med Tvedvangskolen en tvillingeskole med hver sin inspektør, lærerstab og klasselokaler, men med fælles faglokaler og festsal.

1. etape: Borgerdigeskolens normalklassefløj taget i brug august 1958.
2. etape: Fællesafdeling, august 1959. 1970: Tilbygning, bl.a. opholdsrum, elevkantine, børnehaveklasselokale og formningslokale. 2- sporet skole. 3. september 1982 indvies pasningsordning ”Til Pas” til 80 børn. Arkitekt Niels Schultz.

Elevtal 1960: 568, 190: 510, 1980: 418.

Skoleinspektører:
1958-73: Gudmund Frølich Hansen
1974- : Jørgen Hagemann Pedersen.

b00120; Borgerdigeskole