Dyrholmskolen – nu Kildegårdskolen Øst

Dyrholmskolen

Højderyggen 1: Arkitekter: J.P. Wetling, Ib og Jørgen Rasmussen.

Udgør sammen med Køllegårdskolen en tvillingskole med hver sin inspektør, lærerstab og klasselokaler, men med fælles faglokaler og festsal. I tilknytning til skolebygningen ligger Herlevbadet. 1. etape – klasseværelser, toiletrum og skolegård taget i brug 12. august 1961.
2. etape: Fælleslokaler og én gymnastiksal klar august 1963.
3 etape: Resterende fælleslokaler samt Køllegårdskolen klar august 1964. 2-sporet skole. 1. februar 1980 indvies pasningsordning til 80 børn. Arkitekt: Niels Schultz.

Elevtal 1965: 460, 1979: 416, 1980: 393 elever.

Skoleinspektører:
1961-79: Karl Christian Petersen.
1979: Per Carstens Jensen.

b00126; Dyrholmskolen