Engskolen – nu Herlev Byskole

Engløbet 14.

Skolen begyndte august 1948 med indvielse 2. april 1949 i en flygtningebarak fra Kløvermarken som en filial af Herlev Skole. Bygningen var på 730 kvm2 med 6. klasseværelser samt en gymnastiksal. Arkitekt: G. Ponsaing.
I 1957 udbygning af skolen med en vinkelbygning i to etager, hvor den ene indeholdt kontorer og faglokaler, mens den anden havde 9 normalklasseværelser, læge og tandlægeværelse samt lærerværelse. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsen.
Skolen blev i august 1957 selvstændig skole. 1968 udvidedes med en tilbygning på 4180 m2, 20 normalklasser, bibliotek, kontorer og faglokaler, som det første større skolebyggeri i Hovedstadsområdet efter Fynsplan-systemet. Arkitekter: Knud Bartholdy, Thyge Olsson og J. Østergaard.
1971 udvidedes med to gymnastiksale, mellem-bygning og legeplads. Arkitekter: Knud Bartholdy, Thyge Olsson og J. Østergaard. 2-sporet skole.

Elevtal 1960: 539, 1970: 623, 1980: 453.

Skoleinspektører:
1948-57: H.P. Birkholm-Clausen med Karen Jensen, viceskoleinspektør, som daglig leder.
Juli 1954 – 31. maj 1955: Poul Peder Dresting.
August 1957-58: Karen Jenny Jensen.
1958-72: Niels Juel Lund.
1972-89: Poul Valdemar Madsen.
1989-: Knud Christoffersen.

B03416; Engskolen