Feriekolonier

Initiativtageren til start af skolerejser (1932) og feriekolonierne i Herlev var Peter Rikard Nikolaj Damløv – senere skoleinspektør ved Elverhøjens Skole.
Men selve tanken om at købe og lede feriekolonier opstod lokalt på Hjortespring Skole i begyndelsen af halvtredserne. Alle feriekolonierne blev købt af Herlev Kommunelærerforening og frem til 1973 ledet af et ulønnet 3-mands-udvalg af lærere.
I 1973 overtages af Herlev kommune de tre feriekolonier: Stavnsklit på Bornholm, Næsby ved Løgstør og Æblegården ved Asserbo. Samtidig bliver der ansat en konsulent for feriekoloniernes varetagelse. Fra 1979-84 var Flemming Olsen konsulent og fra 1984 var det Carl Erik Creutzberg.
Pengene til kolonierne inden kommunes overtagelse blev skaffet ved afholdelse af byfester.

1947
Hjertebjerg ved Hanstholm i Nordjylland købes.
Lærerforeningens feriekoloni – som blev købt i 1947, indviet d. 23. juni 1948, senere solgt i 1967 – var Herlev skolevæsens første feriekoloni.

Økonoma Marie Simonsen
Vicevært Matin Simonsen
Købmand Jens Førbye og hustru Jenny

1948
Hjortespring Skoles lejrskole
I Oppe Sundby blev lejrskolen indviet 15. august 1948 og solgt igen 1951. Opførelse og drift blev forestået af Hjortespring Skoles lejrskoleforening, stiftet 6. april 1948 med Niels Christian Nielsen som formand. Gennem flere år betalte eleverne et lille beløb hver måned. Salgets overskud på 22.000 kr. indgik i N.C. Nielsens Fond.

1951
Salg af Hjortespring Skoles lejrskole

1953
(140 børn på 4 hold havde deltaget på årets kolonier)
Leje af Juelsminde

1954
Æblegården ved Asserbo i Nordsjælland købes i 1954 med overtagelse d. 5. januar 1955 for 52.000 kr.

1955
Æblegården overtages

1956
Kongsøre købes

1958
Stavnsklit feriekoloni ved Snogebæk på Vestbornholm 1958
Købt i 1958 af Herlev Kommunelærerforening. Tidligere hvilehjem i Poulsker ved Dueodde på Bornholm. Ligger på naturgrund i en fyrreplantage nær vandet mellem Snogebæk og Dueodde.

1960
Byggeri på Stavnsklit godkendt på trods af overskridelser, fordi kommunen yder et større beløb. Tilkøb af strandgrund ved Stavnsklit.

1965
Trend Skovkoloni købes i 1965

1965
Avernakø syd for Faaborg lejes

1967
Næsby nord for Ranum ved Løgstør
Kolonien Næsby blev købt i 1967 af Herlev Lærerforening. I 1973 blev den overtaget af Herlev Kommune. 1976 gennemrestaureret af arkitekterne Niels Schultz og Hans Moritzen. Bygningen er den tidligere Næsby Skole, der var opført i 1947. Kolonien ligger/lå i et bakket terræn et par kilometer fra Limfjorden, ca. 10 km syd for Løgstør.

Økonoma Sara West
Økonoma Ruth West (Saras datter)
Økonoma Lene West (Ruths datter)

1973
Feriekolonierne overtages af Herlev Kommune.