Elverhøjens Skole – nu Herlev Byskole

Ederlandsvej 23.

Arkitekter: Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen. Skolen er det første eksempel på den såkaldte atriumtype, hvor klasserummene er lagt uden om to beplantede gård, og samtidig et første forsøg på elementbyggeri ved vore skoler. 23. august 1954 blev 1. etape, 16. klasser, taget i brug og resten af skolen i 1955. På grund af specielle terrænforhold fik skolens vestlige side en delvis åben undertage. Men denne plads er senere blevet udnyttet til kantine – taget i brug januar 1972. Skolens præfabrikerede facade-elementer har en brystning i et varierende geometrisk mønster i relief, lavet efter tegning af billedhuggeren Gunnar Aagaard Andersen. 2-sporet skole. Elvetal 1960. 876, 1970: 750, 1975: 1082 og i 1980: 434 elever.

Skoleinspektører:
1955-72: Rikard Damløv.
1. august 1972-81: Gunner Benzon Knudsen.
1981- : Ulla Schultz Olsen.

b00132 Elverhøjens kole