Gl. Hjortespring Skole

I Hjortespring fik man den første skolebygning i 1846, indviet 11. november 1846 kl. 11, men undervisningen var dog allerede begyndt i oktober 1812 – antagelig på Valhøj og fra 1814 i et lejet stuerum på Kildegård. Skolen i 1846 blev opført, hvor nu Gammel Hjortespring Skole holder til, nemlig Gammel Klausdalsbrovej 460. Pengene til byggeriet lånte man i Slagelse Hospital.

Op i mod århundredeskiftet måtte den gamle skole udskiftes. Den blev revet ned og i en periode frem til 1893 måtte undervisningen igen foregå på Kildegård. I denne skolebygning var der toiletter ved gavlen mod øst, et til piger, ét til drenge og ét til læreren. På ydersiden af skolestuens nordmur var anbragt ribber til gymnastikundervisning. Med det stigende elevtal i slutningen af 1920’erne var det nødvendigt at foretage en større udvidelse og 26. marts 1929 kunne der holdes indvielse.

Arkitekt: Thygesen.

Denne del af skolen er bygget som et vinkelhus og rummede 2 store, lyse klasseværelser, en lejlighed til lærerinden samt en gymnastiksal. I en mellembygning var indrettet en filial af biblioteket i Herlev. Førstelæreren blev boende i den gamle skolebygning, hvor skolestuen blev brugt som en slags forsamlingshus. I den nye bygnings kælder var indrettet bad, der mod betaling kunne bruges af Hjorteområdets beboere.

Skolen blev med støtte af Ny Carlsberg-fonden udsmykket med fresker udført af maleren Sigurd Swane, der her forevigede de gamle erhverv, så kommende generationer kunne se lidt af, hvad Hjortesprings beboere levede af omkring 1930’erne. De 7 fresker viser tømreren i sit værksted, landvaskeriets strygestue, pottemageren, smeden ved ambolten, lægebesøg, gartneri og landbrug, og alle personer var Hjortespring-beboere.

1. august 1953 blev skolen købstadordnet, og endnu engang måtte man foretage en større udvidelse. I 1955 foretog man indvielsen af en ny fløj.
Arkitekter: G og S. Ponsaing.

I 1956 blev skolen eksamens-mellemskole. I begyndelsen af 1970’erne krævede det stærkt stigende elevtal opførelse af flere skolepavilloner.
Arkitekt: Nils Schultz.

Elevtal 1989: 72 elever.

Skoleinspektør:
August 1975- : Lis Knudsen