Tvedvangskolen – nu Lindehøjskolen

Tvedvangen 190.

Arkitekt: J.P. Wetling.

Udgør sammen med Borgerdigeskolen en tvillingeskole, med hver sin inspektør, lærerstab og klasselokaler, men fælles gaglokaler og festsal. Tvedvangskolens normalklassefløj var klar til at blive taget i brug august 1960, idet fælleslokalerne dog havde været klar siden august 1959. 1970 tilbygning bl.a. opholdsrum, elevkantine, bærnehaveklasselokale og formningslokale. 2-sportet skole. 28. september 1982 indviet pasningsordning ”Knasten” til 80 børn.

Arkitekt; Niels Schultz.

Elevtal 1960; 471, 1970; 518, 1980; 454.

Skoleinspektører:
1960-77: Børge Hansen
1977- : Svend Albert Sommer

Tvedvangskolen