Køllegårdsskolen – nu Kildegårdskolen Øst

Fællestoften 6.

Arkitekter: J.P. Wetling, Ib og Jørgen Rasmussen.

Udgør nu Kildegårdskolen Øst sammen med Dyrholmskolen en tvillingskole med hver sin inspektør, lærerstab og klasselokaler, men med fælles faglokaler og festsal. I tilknytning til skolebygningen ligger Herlevbadet. Skolen taget i brug i august 1963. 2-sporet skole. 4. februar 1980 indvies pasningsordning til 80 børn. Arkitekt: Niels Schultz.

Elevtal 1965: 407, 1970: 469, 1980; 398.

Skoleinspektører:
1964-73: Henning Fisker Sørensen.
1973: Birthe Haubirk.