Hjortespring Skole – ny Kildegårdskolen Vest

Dildhaven 40.

I årene 1974 og 1975 fandt overflytningen fra Hjortespring Skole til skolen på Dildhaven sted. Skolen her er opført efter Fyns-planen ved arkitekt Per Kyed. I planlægningsfasen blev forældre, elever og lærere taget med på råd. Bygningerne er på 11.000m2 med et kælderareal på 3100 m2.
Da skolen åbnede i 1975 var der 81 elever. Den er opført i beton og opdelt i fire skoleenheder, hvor hver enhed har klasseværelser omkring et centralrum og eget lærerværelse. Der var dog også fælles lærerværelse. De fire enheder omkranser to grønnegårde. I afdelingen for de mindre elever var der oprindeligt meningen at anvende åben-plan-systemet, men ønsket om skillevægge har efterhånden ændret dette. I tilknytning til skolen er Hjortespring-hallen opført – ligesom der er træningslokaler til bl.a. bordtennis og judo.
13. august 1974 tog Herlev Statsskole en række lokaler i brug på Hjortespring Skole og havde et lejemål her, indtil Statsskolens egne bygninger var færdige i 1976. 14. august 1974 var det Hjortespring Skoles egne elever fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, der rykkede ind og den 11. august 1975 flyttede resten af skolen ind ved den officielle indvielse.

Skoleinspektører:
1953: Niels Christian Nielsen.
1. oktober 1965: Tage Jørgensen.
1. januar 1971 til 31. januar 192: Jørgen Sinding Olsen.
1972: Tage Jørgensen.
Oktober 1972-28. februar 1973: Jørgen Sinding Olsen.
1973: Preben Juel Olsen.

Skoleleder:
1978- : Jørgen Eskildsen.